Tin tức – Sự kiện

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức ngành y tế năm 2019

Thông báo vv phổ biến nội quy, quy chế cho thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế Hà Nội năm 2019. Tải về Thông báo về việc đính chính thông tin. Tải về Thông báo phổ biến trực tuyến về quy trình tổ chức kỳ thi và nội quy, quy chế kỳ thi xét …


Kết quả kiểm tra chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 23+24/6/2020 bệnh viện tổ chức kiểm tra đánh giá thực trạng chất lượng các mặt hoạt động và dịch vụ khám chữa bệnh của bệnh viện. - Ngày 23+24/6/2020  bệnh viện tổ chức kiểm tra đánh giá thực trạng chất lượng các mặt hoạt động và dịch vụ khám chữa bệnh của bệnh viện. - Bệnh viện đã …