Tin tức – Sự kiện

Thư mời cung cấp báo giá

Hiện tại bệnh viện Bắc Thăng Long triển khai kế hoạch mua sắm vật tư tiêu hao hóa chất, sinh phẩm y tế năm 2022. Bệnh viện Bắc Thăng Long kính mời các Công ty quan tâm cung cấp báo giá các mặt hàng bằng văn bản chào hàng về Bệnh viện Bắc Thăng Long thu moi vttb …


Triển khai phần mềm

Căn cứ công văn số 2402/SYT-KHTC ngày 19/02/2021 của Sở Y tế về việc đẩy mạnh triển khai cài đặt phần mềm phục vụ giám sát, truy vết tiếp xúc dịch bệnh Covid-19; Công văn khẩn 76/SYT-KHTC ngày 22/02/2021 của Sở Y tế về việc đăng ký thông tin điểm kiểm dịch và quét mã vạch đến và đi cho người bệnh và …