Tin tức – Sự kiện

Triển khai phần mềm

Căn cứ công văn số 2402/SYT-KHTC ngày 19/02/2021 của Sở Y tế về việc đẩy mạnh triển khai cài đặt phần mềm phục vụ giám sát, truy vết tiếp xúc dịch bệnh Covid-19; Công văn khẩn 76/SYT-KHTC ngày 22/02/2021 của Sở Y tế về việc đăng ký thông tin điểm kiểm dịch và quét mã vạch đến và đi cho người bệnh và …


Bệnh viện Bắc Thăng Long đang tiến hành mời tư vấn cho hạng mục tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc dự toán "Mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm y tế, vật tư thay thế năm 2020" phục vụ cho công tác …