Triển khai phần mềm

Căn cứ công văn số 2402/SYT-KHTC ngày 19/02/2021 của Sở Y tế về việc đẩy mạnh triển khai cài đặt phần mềm phục vụ giám sát, truy vết tiếp xúc dịch bệnh Covid-19; Công văn khẩn 76/SYT-KHTC ngày 22/02/2021 của Sở Y tế về việc đăng ký thông tin điểm kiểm dịch và quét mã vạch đến và đi cho người bệnh và người nhà người bệnh, cán bộ tới làm việc và cán bộ của cơ quan bệnh viện Bắc Thăng Long gửi hướng dẫn khai báo y tế bằng QR – CORE:

HƯỚNG DẪN KHAI BÁO Y TẾ BẰNG QR CODE