Thư mời cung cấp cấu hình, tính năng thông số kỹ thuật và báo giá.

Bệnh viện Bắc Thăng Long đang có kế hoạch xây dựng, lựa chọn cấu hình phục vụ công tác đấu thầu mau sắm tảng thiết bị y tế từ nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2023.

Bệnh viện Bắc Thăng Long kính mời các Quý công ty cung cấp chi tiết cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật và báo giá các mặt hàng mà mình cung ứng. Chi tiết tại đây