Thư mời cung cấp báo giá của cty, đơn vị cung cấp vật tư thay thế cho các thiết bị tin học