THƯ MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ

Hiện tại Hệ thống máy chụp cộng hưởng từ model Airis Vento 0.3 tesla hãng Hitachi đang báo lỗi. Để đảm bảo cho công tác chuyên môn tại bệnh viện kính mời các quý công ty, đơn vị có chức năng bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị y tế quan tâm đến bệnh viện kiểm tra và có phương án thay thế, sửa chữa. Chi tiết xem tại đây