Thư mời cung cấp báo giá

Hiện tại bệnh viện Bắc Thăng Long triển khai kế hoạch mua sắm vật tư tiêu hao hóa chất, sinh phẩm y tế năm 2022.

Bệnh viện Bắc Thăng Long kính mời các Công ty quan tâm cung cấp báo giá các mặt hàng bằng văn bản chào hàng về Bệnh viện Bắc Thăng Long thu moi vttb