THƯ MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ

Bệnh viện Bắc Thăng Long có kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định định kỳ các trang thiết bị y tế hàng năm tại đơn vị. Bệnh viện Bắc Thăng Long kính mời các Quý công ty có chức năng bảo dưỡng, sửa chữa quan tâm đến bệnh viện khảo sát và có phương án bảo dưỡng sửa chữa, thay thế. Chi tết tại đây