Thư mời báo giá

Hiện tại bệnh viện Bắc Thăng Long đang xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định Luật đấu thầu gói thầu: “May tang phục Y tế và đồ vải cho bệnh nhân”.

Kính mời các Quý công ty bửi báo giá tới bệnh viện theo nội dung giấy mời. tại đây