THƯ MỜI BÁO GIÁ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG AN NINH VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG MÁY CHỦ TẠI BỆNH VIỆN BẮC THĂNG LONG

https://benhvienbacthanglong.org.vn/wp-content/uploads/2023/09/bao-gia-PMC-28-09-23-16.43-2.pdfTHƯ MỜI BÁO GIÁ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG AN NINH VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG MÁY CHỦ TẠI BỆNH VIỆN BẮC THĂNG LONG. Chi tiết xem tại đây!