Thông báo việc sử dụng mẫu con dấu mới

Thông báo việc sử dụng mẫu con dấu mới

Kể từ ngày 27/01/2022 Bệnh viện Bắc Thăng Long sử dụng mẫu con dấu mới chi tiết xem tại: doimaucondau