Thông báo về việc tuyển dụng viên chức ngành y tế năm 2019

Thông báo vv phổ biến nội quy, quy chế cho thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế Hà Nội năm 2019. Tải về

Thông báo về việc đính chính thông tin. Tải về

Thông báo phổ biến trực tuyến về quy trình tổ chức kỳ thi và nội quy, quy chế kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2019. tải về

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 và triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2019. tải về

Quyết định vv phê duyệt tài liệu ôn tập xét tuyển (vòng 2) tại kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở y tế năm 2019. Tải về

Tài liệu ôn thi viên chức năm 2020.  Tải về

Bệnh viện Bắc Thăng Long  thông báo một số nội dung về tuyển dụng viên chức ngành y tế năm 2019.

Thông báo 10532/TB-SYT về việc điều chỉnh một số nội dung về tuyển dụng viên chức ngành y tế năm 2019. Tải về

Kế hoạch 10533 về việc thi tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội năm 2019. Tải về

Thông báo 2627/TB-BVBTL về việc điều chỉnh một số nội dung về tuyển dụng viên chức năm 2019. Tải về

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2019. Tải về

Thông báo lịch tổ chức xét tuyển, thi tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế Hà Nội năm 2019. Tải về

Phòng Tổ chức cán bộ
Khoa phòng đánh giá
KHOA PHÒNG
HỆ THỐNG

ĐÁNH GIÁ CBCNVC

Kết quả đánh giá
Gửi kết quả đánh giá
Kết quả đánh giá