Thông báo tuyển dụng bác sĩ hợp đồng

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng bác sĩ  hợp đồng

 

Bệnh viện Bắc Thăng Long là bệnh viện hạng II nằm trong hệ thống y tế của Thành phố Hà Nội.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển bệnh viện thông báo nhu cầu tuyển dụng năm 2022 như sau:

TT Khoa/Phòng Vị trí Số lượng
1 Khoa Ngoại Tổng hợp Bác sĩ 02
2 Khoa Chấn thương Bác sĩ 03
3 Khoa Hồi sức tích cực và chống độc Bác sĩ 02
4 Khoa Xét nghiệm Bác sĩ 01
5 Phòng Quản lý chất lượng Bác sĩ 01
6 Phòng Kế hoạch tổng hợp Bác sĩ 01

Chi tiết xem tại file đính kèm

Thông báo tuyển dung bác sĩ: xem

Đơn đăng ký tuyển dụng:    Đơn đăng ký dự tuyển lao động hợp đồng