THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 KỲ THI XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN BẮC THĂNG LONG

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham đự vòng 2 ký thi xét tuyển viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Bắc Thăng Long. Chi tiết tại đây