THÔNG BÁO ĐIỂM KIỂM TRA SÁT HẠCH (VÒNG 2) KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022 CỦA BỆNH VIỆN BẮC THĂNG LONG

Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện Bắc Thăng Long thông báo điểm kiểm tra sát hạch (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức năm 2022. Chi tiết tại đây