THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 KỲ THI XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN BẮC THĂNG LONG NĂM 2022

Bệnh viện Bắc Thăng Long xin thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ thi xét tuyển viên chức vào làm việc tại bệnh viện năm 2022. Chi tiết tại đây