THÔNG BÁO CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN, KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN BẮC THĂNG LONG NĂM 2022

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Bệnh Viện Bắc Thăng Long năm 2022. Chi tiết tại đây