Thông báo Về việc kết thúc thời hạn nhận phiếu dự đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022 tại Bệnh viện Bắc Thăng Long

Bệnh viện Bắc Thăng Long xin thông báo Về việc kết thúc thời hạn nhận phiếu dự đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022 tại Bệnh viện Bắc Thăng Long. Xem chi tiết tại đây