QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT NỘI QUY XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN BẮC THĂNG LONG NĂM 2022

Quyết định phê duyệt nội quy xét tuyển viên chức bệnh viện bắc thăng long năm 2022. Chi tiết tải lại