Phòng TCKT

1. Số điện thoại bàn: 024.3883.2152
2. Thông tin về lãnh đạo:
Trưởng phòng: Hoàng Thị Bích Quyên – Sinh: 1974
Phó trưởng phòng: Đoàn Thị Phương Như – Sinh: 1979
3. Lịch sử hình thành:
4. Tổng số nhân sự:
Phòng TCKT có tổng số 14 người
Gồm: 01 Trưởng phòng
01 Phó trưởng phòng
12 nhân viên( Kế toán viên)
Hoàng Thị Bích Quyên – Trưởng phòng – Trình độ: Thạc sỹ
Đoàn Thị Phương Như – Phó trưởng phòng – Trình độ: Thạc sỹ
Ngô Thị Huệ – Nhân viên – Trình độ: Trung Cấp
Nguyễn Thị Kim Huế – Nhân viên – Trình độ: Trung Cấp
Nguyễn Thị Mai – Nhân viên – Trình độ: Trung Cấp
Hoàng Thùy Dương – Nhân viên – Trình độ: Đại học
Hoàng Ngọc Ân – Nhân viên – Trình độ: Đại học
Trần Thị Thanh Thảo – Nhân viên – Trình độ: Trung Cấp
Dương Đức Long – Nhân viên – Trình độ: Đại học
Nguyễn Thái Hùng – Nhân viên – Trình độ: Đại học
Phạm Thị Lệ – Nhân viên – Trình độ: Đại học
Nguyễn Quốc Khánh – Nhân viên – Trình độ: Trung Cấp
Nguyễn Thị Thúy Nga – Nhân viên – Trình độ: Đại học
Ngô Thanh Nhu – Nhân viên – Trình độ: Cao đẳng
5. Chức năng, nhiệm vụ:
Phòng Tài chính kế toán của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính của bệnh viện.
Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của bệnh viện lập kế hoạch dự toán thu-chi ngân sách của bệnh viện hàng năm và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.
Tổ chức quản lý hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh. Thực hiện thu chi viện phí theo đúng quy định của nhà nước.
Tham gia xây dựng quy chế chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể.
Thực hiện các nghiệp vụ kế toán như tiền lương, tài sản, ngân hàng, kho, công nợ….. theo đúng chế độ chính sách.
Tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.
Định kỳ lập báo cáo quyết toán tài chính, tổng hợp tình hình số liệu cụ thể phân tích kết quả hoạt động tài chính của bệnh viện.
Tổng hợp tình hình, số liệu phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.
Các bộ phận phòng tài chính kế toán gồm:
– Bộ phận tổng hợp
– Bộ phận nghiệp vụ
– Bộ phận viện phí
– Thủ quỹ
6. Trang thiết bị:
– 14 máy vi tính
– 11 máy in
– Tủ tài liệu, bàn ghế làm việc.
7. Kỹ thuật cao
8. Thành tích:
8.1. Công tác chuyên môn
8.2. Công tác giảng dạy, huấn luyện cán bộ
8.3. Nghiên cứu khoa học
8.4. Trao đổi hợp tác và công tác