Phòng QLCL

 

1. Email: [email protected]
2. Trưởng phòng: Đỗ Thị Hương Thu- Ths Quản lý bệnh viện
3. Lịch sử hình thành:
Ban đầu là tổ chuyên trách quản lý chất lượng năm 2015
Sau khi đề án thành lập phòng được Sở Y tế Duyệt ngày 01/01/2016 Phòng Quản lý chất lượng được thành lập.
4. Tổ chức nhân sự
4 thành viên: 01Ths Quản lý BV, 1 BS, 1 CN Điều dưỡng và 1 Điều dưỡng dưới sự quản lý trực tiếp của Giám đốc bệnh viện.
5.Nhiệm vụ, chức năng
Phòng Quản lý chất lượng là vị đầu mối triển khai và tham mưu cho giám đốc, hội đồng QLCL bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện, thực hiện triển khai các nhiệm vụ theo thông tư 19
– Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt;
– Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa, phòng;
– Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;
– Làm đầu mối phối hợp với các khoa phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;
– Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;
– Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng bệnh viện;
– Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;
– Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;
– Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.
6. Thành tích
– Tổ chức thành công 1 số lớp tập huấn cho cán bộ, nhân viên y tế về Quản lý chất lượng bệnh viện, an toàn người bệnh, 5S.
– Nghiên cứu khoa học: hàng năm đều tham gia nghiên cứu khoa học:
+ Năm 2016: đề tài “Đánh giá sự hài lòng của người bệnh ngoại trú đến khám tại bệnh viện Bắc Thăng Long năm 2016” và “Đo lường thời gian khám bệnh của người bệnh có chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng tại bệnh viện Bắc Thăng Long năm 2016”
+ Năm 2017:Thực trạng kiến thức, thái độ về an toàn người bệnh của nhân viên y tế bệnh viện Bắc Thăng Long năm 2017
+ Năm 2018: Thực trạng công tác đào tạo liên tục đội ngũ bác sỹ tại bệnh viện Bắc Thăng Long năm 2017, 2018.