Phòng HCQT

1. Số điện thoại khoa phòng: 0243.8832552
2. Thông tin về lãnh đạo
Ông: Trương Đình Thưởng – Trưởng phòng
Ông: Lê Trọng Đại – Phó trưởng phòng
3. Lịch sử
4. Tổ chức nhân sự
STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 Trương Đình Thưởng Trưởng phòng
2 Lê Trọng Đại Phó trưởng phòng
3 Trần Văn Tuyên Lái xe cấp cứu
4 Đặng Văn Thố Lái xe cấp cứu
5 Nguyễn Nam Mỹ Lái xe
6 Phạm Thảo Nguyên Thợ điện
7 Nguyễn Thị Yến Thủ kho
8 Lê Thị Thanh Nga Văn thư
9 Lại Thị Thu Cúc Văn thư
10 Nguyễn Thị Thùy Linh Kế toán
11 Phương Hoài Nam Thợ điện
12 Lê Minh Quảng Nhân viên nhà tang lễ
13 Nguyễn Thị Hồng Văn thư

5. Nhiệm vụ chức năng
Phòng hành chính quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong Bệnh viện.
Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện. Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính. Tổ chức tốt công tác quản lí có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện. Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.
Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong bệnh viện. Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư thiết bị thông dụng của bệnh viện.Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.
Tổ chức, thực hiện sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải bệnh viện. Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện. Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện.
Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư trang thiết bị thông dụng, báo cáo giám đốc bệnh viện. Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình giám đốc bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô. Định kỳ báo cáo giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong bệnh viện để giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.
6. Trang thiết bị
Máy vi tính, máy photo, máy in, máy scan….
7. Kỹ thuật cao hoặc kỹ thuật đang thực hiện
8. Thành tích
Tên đề tài nghiên cứu khoa học: Nhận xét mức độ hài lòng về cơ sở vật chất và một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người bệnh nội trú tại Bệnh viện Bắc Thăng Long năm 2019.