Phòng Điều dưỡng

1. Số điện thoại: 0243 8821283                     Mail: [email protected]
2. Thông tin về lãnh đạo phòng:
– Trưởng phòng: ĐDCKI Nguyễn Thị Thanh Vân
– Phó trưởng phòng: ĐDCKI Đinh Duy ngung
3. Lịch sử:
Năm 1996 Phòng Điều dưỡng được thành lập nhưng hoạt động chung với phòng KHTH.
Tháng 5/1998 Phòng Điều dưỡng được tách ra và hoạt động độc lập theo chức năng và nhiệm vụ của phòng.
4. Tổ chức nhân sự:
– Tổng số nhân lực hiện có: 05
+ Phòng: 02
+ Tổ công tác xã hội: 03
– Trình độ:
+ ĐDCKI: 02
+ Đại học: 02
+ Cao đẳng: 01
5. Nhiệm vụ chức năng:
– Xây dựng kế hoạt hoạt động về công tác điều dưỡng trong toàn bệnh viện.
– Xây dựng kế hoạch công tác chăm sóc người bệnh tại các khoa và theo dõi triển khai thực hiện.
– Thực hiện công tác kiểm tra giám sát.
– Đầu mối xây dựng các quy trình, quy định kỹ thuật chuyên môn trong chăm sóc người bệnh.
– Phối hợp với phòng TCCB xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí điều động nhân lực.
– Phối hợp với phòng VTTB, các khoa phòng dự trù mua sắm dụng cụ, VTTH, phản ánh chất lượng trong quá trình sử dụng.
– Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện;
– Thực hiện Hợp tác quốc tế với các chuyên gia ADCV và Viện trường LIMOGES, Pháp.
– Thường kỳ tổ chức giao ban điều dưỡng trưởng, họp hội đồng người bệnh, sinh hoạt chuyên môn…
– Thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hướng dẫn thực hành cho sinh viên
– Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;
– Sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;
– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.
6. Trang thiết bị:
2 phòng làm việc.
03 bàn và 7 ghế làm việc.
03 máy tính bàn và 01 máy in, 2 tủ.
7. Thành tích:
7.1. Công tác chuyên môn
– Hàng năm phòng luôn hoàn thành xuất xắc các nhiệm vụ chuyên môn đề ra, luôn đạt danh hiệu tập thể tiến tiến cấp ngành.
– Cá nhân phòng 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt danh hiệu người tốt việc tốt, lao động tiên tiến tiêu biểu, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
– Phòng luôn nhận được bằng khen của Hội Điều dưỡng Việt Nam, giấy khen của Hội Y Dược học Hà Nội.
7.2. Công tác giảng dạy:
– Tổ chức các lớp đào tạo tại chỗ cho điều dưỡng, NHS, KTV toàn bệnh viện.
– Tổ chức kiểm tra tay nghề và lý thuyết cho điều dưỡng mới, điều dưỡng học việc.
– Đào tạo cho điều dưỡng mới, điều dưỡng học việc.
– Tổ chức thi điều dưỡng giỏi định kỳ 2 năm/lần.
– Kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng dưới 5 năm 1 năm/lần.
– Cử điều dưỡng đi học.
– Đào tạo giảng dạy cho các học sinh, sinh viên đến thực tập.
7.3. Nghiên cứu khoa học:
Hàng năm phòng đều có các đề tài NCKH
7.4. Trao đổi hợp tác và các công tác khác
– Đẩy mạnh hợp tác quốc tế với Viện trường LIMOGES, Pháp.
– Luôn tạo mối quan hệ gần gũi, thân thiện với sở y tế, đầu ngành và các đơn vị bạn, nhằm trao đổi, học tập để nâng cao trình độ chuyên môn