Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2023 bằng nguồn Ngân sách Nhà nước cấp và nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị

Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2023 bằng nguồn Ngân sách Nhà nước cấp và nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị

Chi tiết xem tại đây!