LỊCH KHÁM TẠI KHU KHÁM BỆNH THEO YÊU CẦU TẦNG 1 NHÀ A

Hiện tại Bệnh viện Bắc Thăng Long có triển khai khu khám bệnh theo yêu cầu.

Lịch khám tại khu yêu cầu như sau: