Khoa Truyền nhiễm

THÔNG TIN CỦA KHOA TRUYỀN NHIỄM BV

BẮC THĂNG LONG

Điện thoại khoa truyền nhiễm 0439686826

 

 1. Thông tin về lãnh đạo:
 • Trưởng khoa Nguyễn Thị thanh Xuân
 • Phó trưởng khoa Trương Hữu Hoài
 • Điều dưỡng trưởng Hoàng Thị Hiền
 1. Lịch sử:
 • Thời gian hình thành: Khoa truyền nhiễm được thành lập năm 2007 được tách ra từ khối khối nội nhi lây
 • Mốc sự kiện: Đến năm 2008 đã được hình thành một khu riêng biệt
 1. Tổ chức nhân sự:
 • Tổng số viên chức: 11
  • Bác sỹ: 03 (gồm 2 BS Chuyên khoa 2; 1 BS Đa khoa)
  • Điều dưỡng: 07 (gồm 1ĐD CN)
  • Hộ lý: 01
 1. Nhiệm vụ chức năng:

Công tác chống dịch và điều trị các bệnh truyền nhiễm

 1. Trang thiết bị:
 • 01 máy thở
 • 02 máy CPAP
 • 05 máy truyền dịch
 • 02 máy bơm tiêm điện
 1. Kỹ thuật cao hoặc kỹ thuật thực hiện:
 2. Thành tích:

7.1 Công tác chuyên môn

7.2 Công tác giảng dạy, huấn luyện cán bộ trong

 • Tham gia công tác đào tạo tập huấn tại chỗ
 • Giấy khen thành tích:
 • Năm 2008chống dịch tả
 • Năm 2018 về công tác chống dịch nhiễm khuẩn tiêu hóa tại địa bàn Đông Anh
  • Nghiên cứu khoa học:
 • Tình hình ngộ độc thực phẩm điều trị tại khoa TN – BVBTL năm 2007-2008
 • Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, điều trị bệnh Sốt xuất huyết tại BVBTL 2009-2010
 • Đặc điểm LS, CLS Bệnh tay chân miệng tại khoa TN – BVBTL

2013-2014

 • Đánh giá hiệu quả điều trị của Tenofovir trong bệnh viêm gan B mạn tại khoa TN – BVBTL 2014-2015

7.4 Trao đổi hợp tác và công tác khác

Tham dự các hội nghị Khoa học chuyên ngành TN tại các BV tuyến trên.