Khoa Mắt

Logo

GIỚI THIỆU

Bệnh viện Bắc Thăng Long

Bac Thang Long Hospital

I/ Thực trạng về nguồn lực khoa Mắt.

– Số lượng nhân lực: 8

– Trình độ: 1 bác sĩ CK1, 2 bác sĩ định hướng chuyên khoa mắt, 3 điều dưỡng đại học, 2 điều dưỡng cao đẳng.

– Cơ sở vật chất và trang thiết bị tại khoa.

+ 2 máy sinh hiển vi khám bệnh.

+ 1 máy sinh hiển vi phẫu thuật.

+ 1 máy khúc xạ tự động.

+ 1 máy chụp đáy mắt không huỳnh quang.

+ 1 máy đo javal.

+ 1 bảng thị lực.

– Hạ tầng của khoa

+ Khu khám bệnh : 1 phòng chức năng, 1 phòng khám, 1 phòng thủ thuật.

+ Khu điều trị: 1 phòng hành chính, 1 phòng cấp cứu, 1 phòng điều trị.

– Các kỹ thuật khoa đang thực hiện tại khoa

+ Tiểu phẫu: đo nhãn áp, trích chắp lẹo, nặn tuyến bờ mi, lấy cặn canxi kết mạc, đốt lông xiêu, lấy dị vật kết giác mạc nông (sâu), bóc giả mạc, bơm rửa lệ đạo, thông lệ đạo, rửa cùng đồ, cắt chỉ kết giác mạc, tiêm cạnh nhãn cầu, tiêm dưới kết mạc, khâu cò mi …

+ Trung phẫu: khâu phục hồi và tạo hình vùng quanh mắt, phẫu thuật U vùng mi, PT U vùng kết mạc ( củng mạc ), PT mộng ghép kết mạc tự thân, khâu kết ( giác mạc, củng mạc), PT quặm, PT sụp mi, PT nối lệ quản, PT sa trễ mi tuổi già, PT thẩm mỹ vùng mí …

+ Vi phẫu : phẫu thuật phaco

 

Chức năng - Nhiệm vụ

Cấp cứu – Khám bệnh – Chữa bệnh:
 • Tiếp nhận mọi trường hợp người bệnh thuộc chuyên khoa của bệnh viện để khám bệnh, chữa bệnh nội trú hoặc ngoại trú.
 • Giải quyết hầu hết các bệnh thuộc chuyên khoa ở địa phương.
 • Tham gia khám giám định sức khỏe và khám giám định pháp y khi Hội đồng giám định y khoa Thành phố hoặc cơ quan bảo vệ pháp luật trưng cầu.
Đào tạo cán bộ:
 • Bệnh viện là cơ sở thực hành để đào tạo cán bộ y tế chuyên khoa ở bậc đại học và trung học, đồng thời tham gia giảng dạy chuyên khoa ở bậc đại học và trung học.
 • Tổ chức đào tạo liên tục cho cán bộ viên chức y tế trong bệnh viện và tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên khoa.
Nghiên cứu khoa học về y học:
 • Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về chuyên khoa ở cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp Cơ sở, chú trọng nghiên cứu y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.
 • Nghiên cứu, triển khai dịch tễ học cộng đồng thuộc lĩnh vực chuyên khoa để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Phòng bệnh:
 • Phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng và thực hiện thường xuyên công tác phòng bệnh, phòng dịch.
Hợp tác quốc tế:
 • Hợp tác với các tổ chức hoặc cá nhân ngoài nước theo quy định của Nhà nước.
Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật:
 • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc chỉ đạo chuyên khoa tuyến dưới và những người hành nghề tư về chuyên khoa trong địa bàn được Sở Y tế phân công để phát triển kỹ thuật chuyên khoa và nâng cao chất lượng cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa.
 • Kết hợp với các cơ sở y tế thực hiện chương trình và kế hoạch chăm sóc sức khỏe ban đầu và các chương trình hoạt động chuyên khoa tại cộng đồng trong khu vực được phân công.
Quản lý kinh tế y tế:
 • Có kế hoạch sử dụng hiệu quả cao ngân sách Nhà nước cấp.
 • Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu chi ngân sách của bệnh viện. Từng bước hạch toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.
 • Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: Viện phí, bảo hiểm y tế, đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế khác.

Lịch sử phát triển

1997
Quá trình hoạt động

bắc thăng long

2000
Quá trình hoạt động

bắc thăng long

2003
Quá trình hoạt động

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitie

2007
Quá trình hoạt động

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitie

2010
Quá trình hoạt động

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitie

2015
Quá trình hoạt động

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitie

2017
Quá trình hoạt động

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitie

2020
Quá trình hoạt động

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitie

Cơ cấu tổ chức

Vũ Thành Chung

Giám đốc

Ông Nguyễn Văn Thành

Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

Ông Phạm Thái Anh

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

Bà Hoàng Thị Bích Quyên

Trưởng phòng Tài chính kế toán

Bà Đoàn Thị Phương Như

Trưởng phòng Hành chính quản trị