Khoa KSNK

NHIỄM KHOA KIỂM SOÁT KHUẨN

 • Thông tin:
 1. Số điện thoại: [email protected]
 2. Trưởng khoa: Nguyễn Thị Thúy Hà ĐDCKI

Điều dưỡng trưởng khoa: Trần Thị Hường Cử nhân ĐD

 1. Lịch sử hình thành

– Khoa kiểm soát khuẩn tiền thân là khoa chống nhiễm khuẩn được thành lập theo quyết định số 91/QĐ – TCLĐ ngày 25 tháng 2 năm 1998 của trung tâm y tế lao động Ngành Than.

– Năm 2009 thông tư 18 của Bộ Y Tế ra đời khoa chống nhiễm khuẩn được  đổi tên là khoa “Kiểm soát nhiễm khuẩn” đúng với chức năng nhiệm vụ của khoa

– Từ khi thành lập tới nay với  19 năm hình thành và phát triển với nhiều thế hệ anh chị em cán bộ, viên chức công tác tại khoa đã từng bước trưởng thành đi vào nề nếp, khoa đã được trang bị thêm nhiều về nguồn nhân lực cũng như trang thiết bị máy móc để phục vụ công tác chăm sóc người bệnh ngày một tốt hơn.

 1. Tổ chức nhân sự

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn chia thành 4 tổ:

 • Tổ hành chính – giám sát
 • Tổ hấp sấy tiệt trùng
 • Tổ giặt là đồ vải
 • Tổ vệ sinh môi trường
 • Về Nhân sự

Hiện nay khoa có 11 cán bộ nhân viên trong đó

+  Trình độ sau đại học: 01

+   Đại học : 03

+  Cao đẳng: 06 (trong đó có 01 cao đẳng dược)

+ Trình độ khác: 01

 1. Chức năng, nhiệm vụ
 • Khoa thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo quy định tại Thông tư 16/2018 TT-BYT Quy định về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 1. Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm để trình Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn thẩm định và giám đốc phê duyệt , tổ chức thực hiện.
 2. Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trên cơ sở các quy định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế.
 3. Đầu mối phối hợp với các khoa, phòng liên quan giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, bao gồm:
 4. Kiểm tra, đôn đốc CBNVYT học sinh, sinh viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thực hiện đúng quy định kiểm soát nhiễm khuẩn trong công tác khám, chữa bệnh.
 5. Tuyên truyền, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, tham gia hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến dưới về kiểm soát nhiễm khuẩn.
 6. Quản lý, giám sát các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn, giặt là, cung cấp dụng cụ vô khuẩn cho các khoa trong bệnh viện
 7. Theo dõi, đánh giá, báo cáo phơi nhiễm và tai nạn rủi ro nghề nghiệp.
 8. Phối hợp với các khoa, phòng, các thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan tới công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.
 9. Trang thiết bị hiện có tại khoa

+ Tổ hành chính giám sát có: Đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác hành chính, giám sát như bàn làm việc, 02 máy tính và một máy in.

+ Tổ tiệt khuẩn: Có đầy đủ máy móc trang thiết bị phục vụ công tác tiệt khuẩn dụng cụ của bệnh viện

+ Tổ giặt là : Thuê đơn vị dịch vụ thực hiện

+ Tổ vệ sinh môi trường; Thuê đơn vị dịch vụ thực hiện

 1. Thành tích:

7.1. Công tác chuyên môn

Tổ hành chính và giám sát

– Giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện là nhiệm vụ trọng tâm của khoa. Tổ Hành chính- giám sát lập kế hoạch hàng năm và triển khai thực hiện giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện thường quy và đột xuất như: giám sát vi sinh, tuân thủ thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn, vệ sinh tay…

– Thường quy tiến hành điều tra nhiễm khuẩn bệnh viện tại các khoa và  phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề về tuân thủ nguyên tắc vô khuẩn và nhiễm khuẩn bệnh viện.

– Xây dựng được bộ quy trình/quy định kiểm soát nhiễm khuẩn làm cơ sở để đào tạo, tập huấn và triển khai công tác kiểm soát nhiễm khuẩn. Thống nhất quy trình và Thực hiện khử khuẩn tiệt khuẩn tập trung trong bệnh viện

– Chuẩn hóa và xây dựng các qui trình KSNK và bảng kiểm giám sát theo hướng dẫn của Bộ Y Tế ban hành .

– Phối hợp khoa xét nghiệm giám sát Vi sinh vật thường quy và đột xuất.

–  Phối hợp phòng KHTH xây dựng hệ thống giám sát, báo cáo, theo dõi rủi ro nghề nghiệp cho nhân viên y tế.

– Kiểm tra, đôn đốc vệ sinh bệnh viện, vệ sinh khoa phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm tại bộ phận chế biến và cung cấp suất ăn trong bệnh viện.

– Giám sát quy trình thu gom, phân loại chất thải rắn y tế đảm bảo an toàn cho NVYT, thân thiện cho môi trường, tiết kiệm cho bệnh viện

Tổ tiệt khuẩn

– Xử lý dụng cụ tập trung trong toàn bệnh viện đảm bảo chất lượng từ khâu làm sạch, đóng gói, khử khuẩn, tiệt khuẩn các loại dụng cụ, phương tiện, trang thiết bị y tế,…cung ứng đến tận các khoa đảm bảo đáp ứng trong phẫu thuật, thủ thuật, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh.

Tổ giặt là

– Quản lý trực tiếp công nhân giăt là.

Thống nhất quản lý mọi đồ vải của bệnh viện được thu gom, vận chuyển về khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn để khử khuẩn, giặt, là đồ vải,  đồng thời cung ứng đến tận các khoa đảm bảo đáp ứng đồ vải đạt yêu cầu cho nhân viên và người bệnh trong toàn bệnh viện.

Tổ vệ sinh môi trường

– Quản lý trực tiếp công nhân vệ sinh công nghiệp

Kiểm soát tốt chất lượng vệ sinh môi trường bệnh viện. Chất lượng vệ sinh bề mặt, vệ sinh buồng bệnh, buồng kỹ thuật, quản lý chất thải và vệ sinh ngoại cảnh, đảm bảo môi trường bệnh viện sạch – an toàn.

7.2.Công tác giảng dạy, huấn luyện cán bộ

–   Hàng năm đào tạo cho sinh viên cho trường cao đẳng y tế Hà Nội về công tác KSNK

 • Tập huấn về vệ sinh tay, công tác KSNK cho nhân viên y tế trong toàn bệnh viện
 • Mở lớp đào tạo về vệ sinh bệnh viện cho công nhân của công ty làm dịch vụ vệ sinh.

7.3. Nghiên cứu khoa học:

–  Hàng năm khoa đều có 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn như.

–  Thực trạng quản lý chất thải rắn Y tế và kiến thức, thực hành của NVYT tại Bệnh viện

–  Nhiễm khuẩn bênh viện và một số yếu tố liên quan tai bệnh viện Bắc Thăng Long

– Thực trạng tuân thủ rửa tay thường quy của nhân viên y tế tại bệnh viện Bắc Thăng Long

– Khảo sát tính kháng kháng sinh của một số chủng vi khuẩn gây bệnh thường gặp tại bệnh viện

7.4. Trao đổi hợp tác và công tác khác

– Phối hợp với phòng Điều dưỡng và tổ chức ADCV của pháp thực hiện công tác KSNK tại bệnh viện

– Tham gia đầy đủ các phong trào của bệnh viện, của tổ  chức công đoàn và phụ nữ, đoàn thanh niên … khi bệnh viện phát động

 1. Thành tích đã đạt được:

– Xây dựng được chương trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn bệnh viện, thống nhất

mục tiêu, nội dung hoạt động và nhiệm vụ của các khoa, phòng. Đưa công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trở thành một nhiệm vụ không thể thiếu của bệnh viện. Nhận thức và kỹ năng thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn của nhân viên y tế bệnh viện được cải thiện đáng kể, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị người bệnh.

– Xây dựng được bộ quy định/quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn làm cơ sở để đào tạo, tập huấn và triển khai công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện Thống nhất quy trình khử khuẩn tiệt khuẩn trong toàn bệnh viện. Thực hiện khử khuẩn tiệt khuẩn tập trung trong bệnh viện

Tập thể:

– Tập thể lao động xuất sắc ( năm 2005, 2008 đến năm 2011,2014,2016,2017).

Cá nhân

 • Trưởng khoa: Nguyễn Thị Thúy Hà đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở  năm 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018.
 • Điều dưỡng trưởng: Trần Thị Hường Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở  năm 2018