Khoa Dược

 1. Thông tinĐiện thoại: 024 38820791

Email: [email protected]

 1. Thông tin về lãnh đạo:

Trưởng khoa: Ths Nguyễn Thị Thanh Xuân

Các tổ trưởng các tổ công tác:

 • Tổ nghiệp vụ Dược: Ds Lê Thị Oanh
 • Tổ Dược lâm sàng: Ds Lê Phương Thúy
 • Tổ Kho và cấp phát: Ds Đặng Thị Thúy Hường
 • Tổ Thống kê Dược: Ds Trần Thị Xuân Nghĩa
 • Tổ Nhà thuốc: Ds Nguyễn Quốc Hoàn
 1. Lịch sử hình thành

Khoa Dược là một trong những khoa được hình thành ngay khi có quyết định thành lập bệnh viện.

 1. Tổ chức nhân sự

Tổng số: 18 cán bộ viên chức trong đó:

Thạc sĩ: 01

DSCKI: 01

DSĐH: 03

DSCĐ: 01

DSTH: 12

 1. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng:

– Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện.

– Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

Nhiệm vụ:

– Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác.

– Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.

– Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.

– Bảo quản thuốc.

– Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.

– Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.

– Tham gia công tác nghiên cứu khoa học

– Đào tạo: là cơ sở thực hành của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học về dược.

– Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

–  Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.

–  Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.

– Tổ chức và quản lý hoạt động của nhà thuốc bệnh viện.

 1. Các thành tích

Các đề tài nghiên cứu khoa học:

– Thực trạng sử dụng thuốc theo danh mục thuốc tại bênh viện Bắc Thăng Long năm 2017 (chủ nhiệm đề tài: DSĐH Lê Thị Oanh)

–  Phân tích thực trạng kê đơn thuốc cho bệnh nhân điều trị ngoại trú, Bảo hiểm chi trả tại Bệnh viện Bắc Thăng Long năm 2019 (chủ nhiệm đề tài: DSCKI Nguyễn Quốc Hoàn)