Khoa Chẩn đoán hình ảnh

GIỚI THIỆU KHOA CĐHA

         

1. Nhân lực của khoa:

  • Số lượng nhân lực: 21
  • Trình độ, các chứng chỉ chuyên môn được đào tạo:

+ 9 Bác sĩ:

  • 01 sau đại học
  • 06 chuyên khoa định hướng
  • 02 đang học chuyên khoa định hướng.

+ 8 Kỹ thuật viên:

– 02 đại học

– 06 cao đẳng.

+ 4 điều dưỡng:

– 01 đại học

– 03 cao đẳng.

  • Cơ sở vật chất tại khoa:

+ 01 phòng chụp MRI

+ 02 phòng chụp CLVT

+ 02 phòng chụp X quang kỹ thuật số,

+ 04 phòng siêu âm.

  • Trang thiết bị tại khoa:

+  01 máy chụp MRI Hitachi 0.3 Tesla.

+  02 máy chụp CLVT 2 dãy và 4 dãy ( 01 máy  Hispeed  Dual, 01 máy Revolution ACTS).

+  02 máy chụp X quang kỹ thuật số (XQ Shimazu CORPORATION).

+  04 máy siêu âm ( 01 máy  ALOKA F 37, 03 máy Prosound 6).

  • Các kỹ thuật chuyên môn đã và đang triển khai tại khoa:

+ Siêu âm 2D, siêu âm 4D : ( Ổ bụng, tuyến giáp, tuyến vú, các khớp, thai, phần mềm …….….)

+ Chụp CLVT không tiêm và có tiêm thuốc cản quang( Ổ bụng, ngực, sọ, xoang, các khớp……)

+ Chụp MRI không tiêm và có tiêm thuốc đối quang từ( Sọ, CSTL, CSC, các khớp ……..)

2. Hoạt động chuyên môn

–   Siêu âm 2D, màu , Doppler, 4D , đọc phim CLVT , CHT không và có tiêm           thuốc cản quang, thuốc đối quang từ

–   Duy trì và phát triển kỹ thuật chuyên môn tại khoa:

+ Chọc hút tế bào kim nhỏ FNA

+ Tiêm thẩm phân giảm đau TK chẩm lớn ( Arnold).

+ Tiêm thẩm phân giảm đau các loại khớp ( gối, vai , khuỷu…)

+ Chọc hút dịch khớp

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA

Trưởng khoa

Ths-Bs: Nguyễn Mậu Vĩnh

KTV trưởng

Nguyễn Trọng Tài

DANH SÁCH CÁN BỘ NHÂN VIÊN KHOA