Kế hoạch hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nội, Ngoại, Sản, Nhi đối với bác sỹ Y khoa

Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và trang bị kiến thức chuyên môn cơ bản cho bác sỹ y khoa đi thực hành lâm sàng cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nội, Ngoại, Sản, Nhi. Bệnh viện Bắc Thăng Long thực hiện Kế hoạch hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nội, Ngoại, Sản, Nhi đối với bác sỹ Y khoa. Chi tiết tại đây