Kế hoạch hướng dẫn thực hành cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sỹ Y khoa

Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và trang bị kiến thức chuyên môn cơ bản cho bác sỹ y khoa đi thực hành lâm sàng . Bệnh viện Bắc Thăng Long thực hiện Kế hoạch hướng dẫn thực hành cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sỹ Y khoa. Chi tiết tại đây