Giá viện phí

Bảng giá viện phí đang thực hiện tại bệnh viện Bắc Thăng Long giavptaibv