Tuyển dụng

14/09/2022
Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

Bệnh viện Bắc Thăng Long thông báo xét tuyển viên chức năm 2022 cụ thể như sau: Thông báo xét tuyển viên chức năm 2022 của Bệnh viện Bắc Thăng Long: tại đây Hướng dẫn ghi phiếu đăng ký dự tuyển: Hướng dẫn ghi Phiếu ĐKDT Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển: phiếu đăng ký dự tuyển Quyết định phê …