Tuyển dụng

25/11/2022
Tuyển dụng

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN BẮC THĂNG LONG NA 2022

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN BẮC THĂNG LONG NA 2022 Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Bắc Thăng Long năm 2022. Chi tiết tại …


12/10/2022
Tuyển dụng

Bệnh viện Bắc Thăng Long thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

Bệnh viện Bắc Thăng Long thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 Cụ thể như sau: Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung thông báo xét tuyển viên chức năm 2022 của Bệnh viện Bắc Thăng Long xem chi tiết tại đây Thông báo điều chỉnh tiến độ xét tuyển viên chức năm …