Thông tin đào tạo

Kế hoạch hướng dẫn thực hành cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sỹ Y khoa

Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và trang bị kiến thức chuyên môn cơ bản cho bác sỹ y khoa đi thực hành lâm sàng . Bệnh viện Bắc Thăng Long thực hiện Kế hoạch hướng dẫn thực hành cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sỹ Y khoa. Chi tiết tại đây …


Kế hoạch hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nội, Ngoại, Sản, Nhi đối với bác sỹ Y khoa

Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và trang bị kiến thức chuyên môn cơ bản cho bác sỹ y khoa đi thực hành lâm sàng cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nội, Ngoại, Sản, Nhi. Bệnh viện Bắc Thăng Long thực hiện Kế hoạch hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nội, Ngoại, …


Kết quả kiểm tra chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 23+24/6/2020 bệnh viện tổ chức kiểm tra đánh giá thực trạng chất lượng các mặt hoạt động và dịch vụ khám chữa bệnh của bệnh viện. - Ngày 23+24/6/2020  bệnh viện tổ chức kiểm tra đánh giá thực trạng chất lượng các mặt hoạt động và dịch vụ khám chữa bệnh của bệnh viện. - Bệnh viện đã …