Thư mời báo giá

Hiện tại Bệnh viện Bắc Thăng Long xây dựng gói thầu “May trang phục y tế và đồ vải cho bệnh nhân”

Kính mời các công ty gửi báo giá tới bệnh viện. Chi tiết tại đây