Bệnh viện Bắc Thăng Long đang tiến hành mời tư vấn cho hạng mục tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc dự toán “Mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm y tế, vật tư thay thế năm 2020” phục vụ cho công tác chuyên môn tại Bệnh viện Bắc Thăng Long bằng nguồn thu từ hoạt động dịch vụ y tế của đơn vị. chị tiết xem trong thumoi