Trang chủ » Kiến thức cần biết

Đánh giá sự hài lòng người bệnh

- Phiếu đánh giá sự hài lòng của người bệnh 11 tháng đầu năm 2015: Chi tiết tại đây

- Phiếu đánh giá sự hài lòng của người bệnh tháng 12 năm 2015. Chi tiết tại đây

- Đánh giá sự hài lòng của người bệnh 9 tháng 2017. Chi tiết xem tại đây

- Kết quả kiểm tra bệnh viện 6 tháng đầu năm 2017. Chi tiết xem tại đây