Trang chủ » Kiến thức cần biết

Thủ tục khám, chữa bệnh

1. Cam kết thời gian chờ của từng phân đoạn khám. Chi tiết xem tại đây