Phòng TCKT

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Điện thoại: 024.3883.2152

 

1. Lãnh đạo

Trưởng phòng

HOÀNG THỊ BÍCH QUYÊN

 

Phó trưởng phòng

ĐOÀN THỊ PHƯƠNG NHƯ

 

2. Lịch sử

Phòng tài chính kế toán ra đời cùng với quá trình hình thành và phát triển của Bệnh viện

3. Tổ chức nhân sự

Phòng TCKT có tổng số 14 người

Gồm: 01 Trưởng phòng

          01 Phó trưởng phòng

          12 nhân viên( Kế toán viên)

- Hoàng Thị Bích Quyên – Trưởng phòng – Trình độ: Thạc sỹ

- Đoàn Thị Phương Như – Phó trưởng phòng – Trình độ: Thạc sỹ

- Ngô Thị Huệ – Nhân viên – Trình độ: Trung Cấp

- Nguyễn Thị Kim Huế – Nhân viên – Trình độ: Trung Cấp

- Nguyễn Thị Mai – Nhân viên – Trình độ: Trung Cấp

- Hoàng Thùy Dương – Nhân viên – Trình độ: Đại học

- Hoàng Ngọc Ân – Nhân viên – Trình độ: Đại học

- Trần Thị Thanh Thảo – Nhân viên – Trình độ: Trung Cấp

- Dương Đức Long – Nhân viên – Trình độ: Đại học

- Nguyễn Thái Hùng – Nhân viên – Trình độ: Đại học

- Phạm Thị Lệ – Nhân viên – Trình độ: Đại học

- Nguyễn Quốc Khánh – Nhân viên – Trình độ: Trung Cấp

- Nguyễn Thị Thúy Nga – Nhân viên – Trình độ: Đại học

- Ngô Thanh Nhu – Nhân viên – Trình độ: Cao đẳng

4. Nhiệm vụ chức năng

Phòng Tài chính kế toán của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm  trước giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính của bệnh viện.

 Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của bệnh viện lập kế hoạch dự toán thu-chi ngân sách của bệnh viện hàng năm và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

Tổ chức quản lý hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh. Thực hiện thu chi viện phí theo đúng quy định của nhà nước.

Tham gia xây dựng quy chế chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể.

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán như tiền lương, tài sản, ngân hàng, kho, công nợ….. theo đúng chế độ chính sách.

Tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.

Định kỳ lập báo cáo quyết toán tài chính, tổng hợp tình hình số liệu cụ thể phân tích kết quả hoạt động tài chính của bệnh viện.

Tổng hợp tình hình, số liệu phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

 Các bộ phận phòng tài chính kế toán gồm:

- Bộ phận tổng hợp

- Bộ phận nghiệp vụ

- Bộ phận viện phí

- Thủ quỹ

5. Trang thiết bị

          - 14 máy vi tính

          - 11 máy in

          - Tủ tài liệu, bàn ghế làm việc.

6. Thành tích

6.1. Công tác chuyên môn:

-       Bằng khen của Tổng Công ty Than 3 về công tác kế toán.

-       Tham gia tích cực các NCKH tại đơn vị, nhiều đề tài đã được nghiệm thu và được đánh giá cao.

6.2. Trao đổi hợp tác và các công tác khác:

-       Thường xuyên được trao đổi, hợp tác với các khoa lâm sàng cũng như các phòng ban liên quan để đạt kết quả tốt hơn.

7. Hình ảnh khoa phòng