Phòng Điều Dưỡng

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Điện thoại: 04.38820709                Email: pddbtl@gmail.com

1. Lãnh đạo

Trưởng phòng

NGUYỄN THỊ THANH VÂN

Phó trưởng phòng

ĐINH DUY NGUNG

2. Lịch sử

Năm 1996 Phòng Điều dưỡng được thành lập nhưng hoạt động chung với phòng KHTH.

Tháng 5/1998  Phòng Điều dưỡng được tách ra và hoạt động độc lập theo chức năng và nhiệm vụ của phòng.

3. Tổ chức nhân sự

 • Tổng số nhân lực hiện có: 05

+ Phòng: 02

+ Tổ công tác xã hội: 03

 • Trình độ:

+ ĐDCKI: 02

+ Đại học: 02

+ Cao đẳng: 01

4. Nhiệm vụ chức năng

 • Xây dựng kế hoạt hoạt động về công tác điều dưỡng trong toàn bệnh viện.
 • Xây dựng kế hoạch công tác chăm sóc người bệnh tại các khoa và theo dõi triển khai thực hiện.
 • Thực hiện công tác kiểm tra giám sát.
 • Đầu mối xây dựng các quy trình, quy định kỹ thuật chuyên môn trong chăm sóc người bệnh.
 • Phối hợp với phòng TCCB xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí điều động nhân lực.
 • Phối hợp với phòng VTTB, các khoa phòng dự trù mua sắm dụng cụ, VTTH, phản ánh chất lượng trong quá trình sử dụng.
 • Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện;
 • Thực hiện Hợp tác quốc tế với các chuyên gia ADCV và Viện trường LIMOGES, Pháp.
 • Thường kỳ tổ chức giao ban điều dưỡng trưởng, họp hội đồng người bệnh, sinh hoạt chuyên môn…
 • Thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hướng dẫn thực hành cho sinh viên
 • Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;
 • Sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.

5. Trang thiết bị

- 2 phòng làm việc.

- 03 bàn và 7 ghế làm việc.

- 03 máy tính bàn và 01 máy in, 2 tủ tài liệu.

6. Thành tích

6.1. Công tác chuyên môn:

Tổ chức các cuộc thi nghê điều dưỡng với qui mô lớn đáp ứng với chỉ đạo của Bộ Y tế, cập nhật kịp thời yêu cầu về công tác điều dưỡng của khu vực.

Hàng năm phòng luôn hoàn thành xuất xắc các nhiệm vụ chuyên môn đề ra, luôn đạt danh hiệu tập thể tiến tiến cấp ngành.

Cá nhân phòng 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt danh hiệu người tốt việc tốt, lao động tiên tiến tiêu biểu, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Phòng luôn nhận được bằng khen của Hội Điều dưỡng Việt Nam, giấy khen của Hội Y Dược học Hà Nội.

6.2. Công tác giảng dạy, đào tạo huấn luyện cán bộ:

 • Tổ chức các lớp đào tạo tại chỗ cho điều dưỡng, NHS, KTV toàn bệnh viện.
 • Tổ chức kiểm tra tay nghề và lý thuyết cho điều dưỡng mới, điều dưỡng học việc.
 • Đào tạo cho điều dưỡng mới, điều dưỡng học việc.
 • Tổ chức thi điều dưỡng giỏi định kỳ 2 năm/lần.
 • Kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng dưới 5 năm 1 năm/lần.
 • Cử điều dưỡng đi học.
 • Đào tạo giảng dạy cho các học sinh, sinh viên đến thực tập.

6.3. Nghiên cứu khoa học:

-       Hàng năm thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trong lĩnh vực điều dưỡng.

6.4. Trao đổi hợp tác và các công tác khác:

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế với Viện trường LIMOGES, Pháp.

Luôn tạo mối quan hệ gần gũi, thân thiện với sở y tế, đầu ngành và các đơn vị bạn, nhằm trao đổi, học tập để nâng cao trình độ chuyên môn

7. Hình ảnh khoa phòng: