Khoa YHCT & PHCN

KHOA YHCT VÀ PHCN

Điện thoại: 046.329.1112

1. Lãnh đạo

Trưởng khoa

NGUYỄN HỮU CHÍ

 

Điều dưỡng trưởng

NGUYỄN DUY BÍNH

 

2. Lịch sử

Khoa YHCT – PHCN tiền thân là khoa Đông Y Bệnh viện Công ty Than 3 sau đó là khoa Y học Lao động và PHCN của trung tâm y tế lao động ngành than từ tháng 07 năm 2000 là Khoa YHCT – PHCN Bệnh viện Bắc Thăng Long.

3. Tổ chức nhân sự

Tổng số: 11

Trong đó

Bác sĩ: 03

Điều dưỡng Đại học: 01

Điều dưỡng Cao đẳng: 02

Điều dưỡng trung cấp: 04

Hộ lý: 01

4. Nhiệm vụ chức năng

Khám và điều trị bệnh nhân nội trú, ngoại trú.

5. Trang thiết bị

Máy siêu âm điều trị, máy sóng ngắn, máy điện phân, máy điện châm, đèn hồng ngoại, giác hút.

6. Thành tích

6.1. Công tác chuyên môn:

Đã được 02 lần trung ương hội châm cứu Việt Nam khen tặng.

6.2. Nghiên cứu khoa học:

Sáng kiến cải tiến nồi sắc thuốc đông y.

Đề tài đánh giá tác dụng bài thuốc “Lợi niệu bài thạch thang gia giảm” tại khoa YHCT.

6.3. Trao đổi hợp tác và các công tác khác:

Phối hợp với các khoa phòng trong Bệnh viện phục hồi cho bệnh nhân.