Khoa Truyền Nhiễm

KHOA TRUYỀN NHIỄM

Điện thoại: 043.882.3755

 

1. Lãnh đạo

Trưởng khoa

NGUYỄN THỊ THANH XUÂN

Phụ trách công tác Điều dưỡng

HOÀNG THỊ HIỀN

 

2. Lịch sử

Năm 2008 đổi tên là Khoa Truyền nhiễm.

3. Tổ chức nhân sự

Tổng số: 14

Trong đó:

Bác sĩ: 03

Điều dưỡng: 10

Hộ lý: 01

4. Nhiệm vụ chức năng

-       Điều trị các bệnh truyền nhiễm.

-       Tham gia công tác phòng chống dịch của địa bàn và Thành phố.

5. Trang thiết bị

-       Được trang bị đầy đủ, tương đối hiện đại phục vụ công tác điều trị và chống dịch:

+       Hệ thống Oxy trung tâm, máy hút.

+       Máy khí dung: 01

+       Máy truyền dịch: 02

+       Monitoring: 01

+       Bơm tiêm điện: 01

 

6. Thành tích

6.1. Công tác chuyên môn:

-       Được Bộ Y tế, Sở Y tế đầu tư trang thiết bị là cơ sở chống dịch SAS năm 2003.

-       Đạt thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch tiêu chảy cấp trên địa bàn năm 2007.

-       Đạt thành tích trong điều trị và phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết năm 2009 – 2010.

-       Đạt thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn năm 2009.

6.2. Nghiên cứu khoa học:

-       Có 05 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở.