Khoa PT - GMHS

KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC

            Địa chỉ: tầng 2 nhà C  -   Điện thoại: 043.9682847                 

1.     Lãnh đạo

Trưởng khoa
HỒ VIẾT HÀ

Điều dưỡng trưởng
NGUYỄN THỊ HỒNG THANH

2.     Lịch sử (thời gian hình thành và các mốc sự kiện).

.... Được thành lập từ tháng 8 năm 2008 tách ra từ khoa Ngoại tổng hợp.

3.     Tổ chức nhân sự (tổng số cb, nv theo trình độ).

-   Tổng số: 02

-    Trong đó:

......... Bác sĩ CKI: 02

......... Bác sĩ : 02

......... Điều dưỡng cao đẳng: 05

......... Điều dưỡng trung cấp: 09

......... Hộ lý: 04

4.     Nhiệm vụ chức năng

-      Phục vụ công tác gây mê và hồi sức.

5.     Trang thiết bị (trang thiết bị hiện có tại khoa)

-       Máy thở: 02

-       Máy gây mê: 04

-       Hệ thống mổ nội soi ổ bụng: 01

-       Hệ thống mổ nội soi tiết niệu và tán sỏi: 01

-       Hệ thống đèn mổ ánh sáng lạnh: 04

-       Máy tiệt khuẩn dụng cụ Plasma: 01

-       Monitor: 05

6.     Thành tích

6.1. Công tác chuyên môn:

Đảm bảo công tác gây mê và hồi sức cho bệnh nhân của các khoa phòng trong toàn Bệnh viện.

6.2.Công tác giảng dạy, đào tạo huấn luyện cán bộ:

Tham gia công tác giảng dạy tại khoa cho các Bác sĩ và điều dưỡng mới.

6.3.Nghiên cứu khoa học:

Đề tài nghiên cứu giảm đau sau mổ đã được đưa vào ứng dụng có hiệu quả.

6.4.Trao đổi hợp tác và các công tác khác:

Hợp tác với dự án ACDV của pháp về chăm sóc ngoại khoa.