Khoa Nội Tim mạch

KHOA TIM MẠCH – LÃO HỌC

Địa chỉ: Tầng 3 nhà B - Điện thoại: 043.968.7137

 

1. Lãnh đạo

Trưởng khoa

TẠ QUANG THÀNH

Phó trưởng khoa

HOÀNG HUY TÚ

Điều dưỡng trưởng

TRẦN THỊ HIỀN

2. Lịch sử

Khoa Tim mạch – Lão học được thành lập từ ngày 23/05/2011

3. Tổ chức nhân sự

Tổng số: 18

Trong đó:

     Thạc sĩ y khoa: 02

Bác sĩ chuyên khoa I: 01

Bác sĩ đa khoa: 03

Điều dưỡng đại học: 01

Điều dưỡng cao đẳng: 05

Điều dưỡng trung học: 05

Hộ lý: 01

4. Nhiệm vụ chức năng

-       Khám và điều trị bệnh nhân nội khoa Tim mạch, Nội tiết.

-       Khám và điều trị quản lý bệnh nhân ngoại trú bệnh lý mạn tính tim mạch, nội tiết.

5. Trang thiết bị

-       Monitor theo dõi: 01

-       Máy truyền dịch: 04

-       Bơm tiêm điện: 05

-       Máy khí dung: 04

-       Điện tâm đồ 6 cần: 01

-       Hệ thống xét nghiệm Biomarker timi mạch

-       Hệ thống xét nghiệm đường máu mao mạch.

-       Hệ thống Holter áp 24 giờ.

6. Thành tích

6.1. Công tác chuyên môn:

-       Đảm bảo chỉ tiêu giường bệnh theo sự phân công của bệnh viện.

-       Đảm bảo công tác cấp cứu, khám và điều trị theo quy chế chuyên môn.

-       Duy trì thường xuyên phòng khám bệnh mạn tính (tại khoa Khám bệnh).

6.2. Công tác giảng dạy, đào tạo huấn luyện cán bộ:

-       Tập huấn các kĩ năng thực hành tại khoa.

-       Duy trì nề nếp chế độ đi buồng, hội chẩn.

-       Sinh hoạt khoa học tại khoa theo chuyên đề 2 tuần/lần.

6.3. Nghiên cứu khoa học:

-       Thực hiện được 1 đề tài nghiên cứu khoa học năm 2011.

-       Tiếp tục đề tài nghiên cứu khoa học đã được phê duyệt năm 2012.

6.4. Trao đổi hợp tác và các công tác khác:

-       Phối hợp công tác với các khoa phòng tốt.