Khoa Nhi

KHOA NHI

Địa chỉ: tầng 3 nhà C - Điện thoại: 043.968.7248

1. Lãnh đạo

Trưởng khoa

LÊ THỊ HỒNG ĐIỆP

 

Phó trưởng khoa

HỒ SỸ CÔNG

Điều dưỡng trưởng

NGUYỄN THỊ LỆ

 

2. Lịch sử

Khoa Nhi được thành lập từ ngày 01/05/2001

3. Tổ chức nhân sự

Tổng số: 29

Trong đó:

Bác sĩ: 08

Điều dưỡng 20

Hộ lý: 01

4. Nhiệm vụ chức năng

Khám và điều trị bệnh nhân nội trú, ngoại trú.

5. Trang thiết bị

02 Moniter, 02 máy chiếu vàng da, 02 máy thở CPAP.

6. Thành tích

6.1. Công tác giảng dạy, đào tạo huấn luyện cán bộ:

Là một trong những cơ sở thực tập của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.