Khoa LCK

KHOA LIÊN CHUYÊN KHOA

Địa chỉ: Tầng 3 nhà A         Điện thoại:  0438824389             

1.     Lãnh đạo

Trưởng khoa
HOÀNG VĂN NHUẬN

 

Phó trưởng khoa
ĐỖ NGUYÊN NHUNG

Điều dưỡng trưởng
NGUYỄN THỊ HOÀNG HẠ

2.     Lịch sử (thời gian hình thành và các mốc sự kiện).

.... Giai đoạn trước năm 1995 bộ phận RHM, TMH, Mắt trực thuộc khoa khám bệnh. Sau đó được tách khoa Liên Chuyên Khoa.

3.     Tổ chức nhân sự (tổng số cb, nv theo trình độ).

-   Tổng số:19 người.

-    Trong đó:

......... Thạc sỹ: 02.

......... Bác sĩ CKI: 06.

......... Bác sĩ CK định hướng TMH: 01.

......... Bác sĩ CK định hướng Mắt: 01.

Đại học điều dưỡng: 01.

Cử nhân cao đẳng điều dưỡng: 02.

Điều dưỡng trung cấp: 07

Hộ lý: 01.

4.     Nhiệm vụ chức năng

.... Khám và điều trị chuyên khoa RHM, TMH, Mắt.

5.     Trang thiết bị (trang thiết bị hiện có tại khoa)

       Ghế khám và điều trị về răng: 02.

       Máy lấy cao răng siêu âm: 01.

       Máy hàn composed: 01.

Ghế khám TMH: 02.

Máy sinh hiển vi khám mắt: 01.

Máy sinh hiển vi phẫu thuật mắt: 01.

Máy nội soi TMH: 01.

Bộ phẫu thuật mổ phaco, mổ nội soi xoang, cắt hạt xơ dây thanh …