Khoa Khám bệnh

KHOA KHÁM BỆNH

        Địa chỉ:tầng 1 nhà A        

1.     Lãnh đạo

Trưởng khoa
ĐẬU THẾ HIỆP

Phó trưởng khoa
NGUYỄN THỊ VỸ

     

Điều dưỡng trưởng
ĐINH THỊ MINH KHUYÊN

2.     Lịch sử (thời gian hình thành và các mốc sự kiện).

.... Ra đời từ khi thành lập Bệnh viện.

3.     Tổ chức nhân sự (tổng số cb, nv theo trình độ).

-   Tổng số:13

-    Trong đó:

Bác sĩ: 03

Điều dưỡng: 10

4.     Nhiệm vụ chức năng

-       Tổ chức thực hiện việc khám bệnh, chẩn đoán, kê đơn điều trị cho tất cả mọi bệnh nhân đến Khoa Khám Bệnh.

·    Với bệnh nhân có bảo hiểm y tế hoặc thuộc diện chính sách các loại thì được cấp thuốc chữa bệnh ngoại tùy theo qui định.

·    Giới thiệu bệnh nhân khám thêm các chuyên khoa trong bệnh viện hoặc sang bệnh viện khác khi cần thiết.

·    Làm hồ sơ vào viện điều trị nội tùy khi có chỉ định.

-       Tổ chức và hướng dẫn bệnh nhân khám bệnh theo chuyên khoa .

-       Tổ chức và hướng dẫn bệnh nhân làm các xột nghiệm cận lâm sàng và các thăm dò chức năng.

5.     Trang thiết bị (trang thiết bị hiện có tại khoa)

-       Máy đốt laze: 01

-      Máy điện tim: 01

6.     Thành tích

6.1. Công tác chuyên môn:

-       Khám chữa bệnh, cấp cứu người bệnh.

6.2.Công tác giảng dạy, đào tạo huấn luyện cán bộ:

-       Tham gia giảng dạy học sinh, sinh viên thực tập của trường Đại học Y tế Công cộng.

6.3.Nghiên cứu khoa học:

Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.