Khoa HSTC & CĐ

KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC VÀ CHỐNG ĐỘC

Địa chỉ: tầng 1, 2 nhà B1 - Điện thoại: 0243.968.0080

 

1. Lãnh đạo

Trưởng khoa

NGUYỄN QUỐC TẾ

 

Phó trưởng khoa

PHÙNG VĂN DŨNG

 

Điều dưỡng trưởng

NGUYỄN ANH TUẤN